25. 01. 2011

MEGRA, 25. mednarodni sejem gradbeništva
ENGRA, mednarodni sejem energije in trajnostne gradnje
KOGRA, mednarodni sejem komunale, urejanja okolja in ekologije

Gornja Radgona, od 28. marca do 1. aprila 2012


INFORMACIJA ZA JAVNOST 1
januar 2012


MEGRA 2012 ŠIRI OBSEG RAZSTAVLJAVCEV, OBISKOVALCEV, POSLOVNOSTI IN STROKOVNOSTI S SEJMOMA KOGRA IN ENGRA!

MEGRA, mednarodni sejem gradbeništva se bo v Gornji Radgoni, od srede, 28. marca do nedelje, 1. aprila 2012 ob svoji 25-i ponovitvi poslovno in strokovno razširil s sejmom ENGRA, mednarodnim sejmom energije in trajnostne gradnje in KOGRA, mednarodnim sejmom komunale, urejanja okolja in ekologije.
Termin sejma MEGRA po novem vključuje tudi nedeljo. Tako ga bodo lahko obiskali tudi obrtniki in drugi, ki so v soboto zasedeni. Trije sočasni sejmi bodo iz različnih zornih kotov v uspešno poslovno, komercialno, promocijsko in poslovno druženje povezali poslovneže, strokovnjake in najširši krog obiskovalcev. Njihove stične točke bodo gradnja, energetika in sožitje človekovega urbanega prostora z okoljem. Rdeča, modra in zelena nit vseh sejmov pa bodo nove naložbe, ki bodo oživele gradbeništvo, investicije v obnovljive vire in v umno rabo energije ter vlaganja v posodobitev in razvoj komunalne infrastrukture.

Sejmi bodo k predstavitvi novih projektov, ki pomenijo izhod iz krize, pozvali pristojna ministrstva in občine. Izzvali bodo strokovnjake, da ponudijo nove tehnologije, ki te projekte omogočajo. Predstavljali bodo podjetja, ki jih znajo, zmorejo in hočejo uresničiti. Privabili bodo krog investitorjev, ki vidijo v prihodnost in se upajo podati vanjo. Družili bodo najširši krog obiskovalcev, ki jih zanima, kako jo lahko vgradijo v svoje domove že danes.
Predstavljeni bodo tudi razni projekti, ki v Sloveniji že ali še bodo dokazovali, da naša država, gospodarstvo in človek vztrajno napredujejo v bolj uspešne čase.

Rdeča nit sejma pod krovno blagovno znamko MEGRA bodo investicije in nove priložnosti v gradbeništvu ter novosti s področja gradbenih materialov in gradbene mehanizacije.
Predstavil bo celotno področje gradbenih storitev, ki jih ponujajo večja podjetja in obrtniki: od načrtovanja, projektiranja, gradnje, sanacij in obnov do obrtniških del. Prikazal bo materiale za gradnjo, kritine in stavbno pohištvo pa tudi opremo za gradbišča in varovalno tehniko. Njegov nepogrešljiv del bo razstava gradbene mehanizacije, orodij in opreme.

Mednarodni sejem energije in trajnostne gradnje ENGRA bo ponudil modrost investicij v obnovljive vire in v umno rabo energije. Predstavil bo občinske in državne projekte URE in OVE. Ponudil bo napredne materiale in sisteme za skoraj nič energijske hiše 2020 in za plus energijske hiše prihodnosti.
Prikazal bo znanja in izdelke s področja obnovljivih virov energije. Svetoval bo glede financiranja za OVE in URE. Ponujal bo sodobne energetske in električne naprave, prihodnost transporta z e-mobilnostjo, energetsko varčno zunanjo in notranjo razsvetljavo, nizkoenergijske, ničenergijske in plus energijske hiše, človeku in okolju prijazno ogrevanje, hlajenje in prezračevanje.

Mednarodni sejem komunale, urejanja okolja in ekologije KOGRA bo z zeleno podčrtal vlaganja v posodobitev in razvoj komunalne infrastrukture ter ponudil znanje, izdelke in storitve, ki jih za to potrebujemo. Predstavil bo nove projekte, ki jih na področju komunale pripravljajo ustanove in organizacije. Ponudil bo izdelke in storitve za področja komunalne infrastrukture, prometnega omrežja in parkirišč, javne razsvetljave in urejanja okolja. Zagotovil bo opremo za javne površine, objekte za prosti čas, šport in izobraževanje ter za oglaševanje na javnih površinah. Predstavil bo dimnikarske, pogrebne ter pokopališke storitve in opremo. Zagotovil bo informacijske sisteme, opremo in storitve za vzdrževanje in čiščenje javnih površin, za ravnanje z odpadki in z vodo. Velik pomen bosta imela tudi ekologija in varstvo okolja, s poudarkom na ravnanju z odpadki in z vodo.

Sejem MEGRA, ENGRA IN KOGRA se bodo v trajnostno prihodnost gradbeništva, energetike in sobivanja z okoljem zazrli s pestrim spremljevalnim programom.
Vabile bodo specializirane razstave: Energijsko varčna hiša, Ravnanje z okoljem ter Kritine v času klimatskih sprememb.
Predstavniki institucij, ki oblikujejo strokovni program sejma, pripravljajo zanimiva in aktualna strokovna posvetovanja in okrogle mize.
Vsakodnevno bodo obiskovalcem sejma po tematskem urniku pa tudi individualno na voljo energetska in gradbena svetovanja.
Predstavljeni bodo Znaki kakovosti v graditeljstvu v organizaciji Gradbenega inštituta ZRMK.
Obiskovalcem bodo strokovnjaki s področja komunale in urejanja okolja na tematskih in individualnih svetovanjih odgovorili tudi na njihova vprašanja glede ekološkega vključevanja njihovih bivališč v okolje in glede urejanja okolice.
Sejem bodo spremljala različna tekmovanja in predstavitve praktičnih prikazov graditeljskih spretnosti. Na sporedu bodo že tradicionalno Državno prvenstvo mladih kleparjev in krovcev v organizaciji Sekcije kleparjev in krovcev Obrtno – podjetniške zbornice Slovenije. Na obrtni ulici se bodo zvrstili praktični prikazi poklicev v obrti in podjetništvu. Predstavili se bodo mladi, ki bodo na skupnem razstavnem prostoru gradbenega šolstva Slovenije gradili skupen graditeljski izdelek ter se pomerili na tekmovanju dijakov gradbenih šol v zidanju. Osnovnošolci, ki bodo obiskali sejem, pa bodo lahko tekmovali v graditeljski spretnosti in spoznali priložnosti, ki jim jih nudi izobraževanje na področju gradbeništva.
_____________________________

Več informacij:

  • Mateja Jaklič, vodja komerciale Pomurskega sejma
  • Robi Fišer, projektni vodja sejma MEGRA, vodja tehnike
  • Boris Nicolas Erjavec, projektni vodja sejmov ENGRA in KOGRA
  • Miran Mate, odnosi z javnostmi, predstavitev gradbenega šolstva

tel.: 02/5642 116, faks: 02/5642 160, e-pošta: , www.pomurski-sejem.si

25. 01. 2011

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008