Splošni pogoji

Dobrodošli pri uporabi storitev, ki temeljijo na uporabi medmrežja in jih omogoča Mascus preko spletne strani www.mascus.si (v nadaljevanju imenovane »Internetne storitve«). Z uporabo in/ali registracijo v Internetne storitve se strinjate s pogoji, ki so napisani spodaj. Zato vas naprošamo, da jih pozorno preberete. Splošni pogoji so prevedeni v druge jezike. V primeru neskladja med prevedeno različico in nizozemsko različico, se bo nizozemska različica uporabila. Splošni pogoji drugih strank, razen Mascusa, se tu izrecno izključujejo.

1. Splošne informacije o Internetnih storitvah

Internetne storitve so javno tržišče, ki temeljijo na uporabi interneta in so namenjene uporabnikom, da najdejo, kupijo ali prodajo tovorna vozila in stroje. Na Internetnih storitvah lahko najdete veliko izbiro rabljenih vozil in strojev vodilnih proizvajalcev in prodajalcev. Omogočamo tudi fizičnim osebam, da objavijo svoj oglas. Internetne storitve povezujejo kupce in prodajalce.
Namen Internetnih storitev je objava oglasov rabljenih vozil in strojev na medmrežju. Pogodba o prodaji rabljenega vozila ali stroja (v nadaljevanju imenovan »Predmet«), ki je ponujen za prodajo na Internetnih storitvah se vedno sklene neposredno med prodajalcem in kupcem. Mascus ni pod nobenim pogojem udeležen pri transakciji ali pri kupoprodajni pogodbi. Vse podrobnosti o predmetu priskrbi prodajalec. Mascus ne odgovarja za informacije, ki so predstavljene na Internetnih storitvah.
Namen oglasov, ki so objavljeni na Internetnih storitvah je izključno informiranje. Čeprav si Mascus želi, da so prodajalci, ki uporabljajo Internetne storitve, previdni in dobronamerni, Mascus ne more jamčiti, da so podatki, ki jih objavi prodajalec točni. Pred nakupom Predmeta, katerega oglas je objavljen na Internetnih storitvah, mora kupec s prodajalcem preveriti vse malenkosti, ki bi lahko vplivale na kupčevo odločitev o nakupu. Pri nakupu rabljenega predmeta preko Internetnih storitev, mora biti kupec enako pozoren kot pri nakupu preko oglasov v časopisu ali kje drugje.
Če se odločite za nakup rabljenega vozila ali stroja, da boste sprejeli pogoje financiranja, transportne usluge ali katero drugo uslugo oziroma storitev, ki vam ju nudi prodajalec na podlagi podatkov objavljenih na Internetnih storitvah, je vaš kontaktni partner prodajalec Predmeta in ne Mascus.

2. Kako se registrirati kot uporabnik Internetnih storitev

Če se želite registrirati kot uporabnik na Mascusovih Internetnih storitvah, potem vpišite uporabniške podatke, ki so potrebni in se strinjajte s pogoji, ki so vam bili posredovani preden ste se registrirali kot uporabnik (preko hiperpovezave). Mascus shrani podatke, ki ste jih vpisali, kar pomeni, da vam jih ni potrebno ponovno vnašati, ko naslednjič uporabljate Internetne storitve. Vsak, ki se registrira kot uporabnik mora biti star vsaj 18 let.
S sprejetjem pogojev Internetnih storitev, potrjujete, da so podatki, ki ste nam jih posredovali pravilni in se strinjate, da preko elektronske pošte takoj sporočite, če pride do sprememb vaših podatkov. Mascus si pridržuje pravico, da zavrne vašo registracijo brez obrazložitve. Mascus lahko prekine vaše uporabniške pravice, če so podatki, ki ste nam jih posredovali nepopolni ali napačni in tudi, če nam ne sporočite sprememb podatkov. Mascus vam lahko onemogoči uporabo Internetnih storitev in ukine vaš račun, če ravnate v nasprotju z našimi pogoji. Mascus ima na razpolago pravno zaščito, katero določa zakon.
Za uporabo Internetnih storitev potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ga morate skrbno hraniti pred nepooblaščenimi osebami. Kot uporabnik Internetnih storitev morate preko elektronske pošte nemudoma obvestiti Mascus, če je tretja oseba dobila dostop do vašega uporabniškega imena in gesla. Dokler ne dobimo vašega sporočila, ste odgovorni za uporabo Internetnih storitev preko vašega uporabniškega imena in gesla, tudi če vi niste odobrili uporabe.

3. Varovanje podatkov in uporaba piškotkov

Mascus spoštuje uporabnikovo zasebnost in si iz komercialnih razlogov prizadeva, da onemogoči neprimerno rabo osebnih podatkov, ki ste jih zaupali Internetnim storitvam.
Mascus lahko uporabi in posreduje uporabnikove podatke (na primer ime in priimek ter naslov elektronske pošte) tretji osebi, če uporabnik pri registraciji izrecno ne prepove posredovanje podatkov. Podatki so lahko posredovani dobaviteljem dodatne opreme, dopolnilnih izdelkov, finančnih in drugih storitev in tudi drugim dobaviteljem rabljenih strojev in storitev v skladu z Mascusovo oceno. Podatki so posredovani le v okvirju pogojev pravic in obvez trenutne zakonodaje.
Več informacij najdete v našem pravilniku o zasebnosti, ki vključuje informacije o uporabi piškotkov pri Mascusu. Z registracijo na Internetnih storitvah, se kot uporabnik storitev, strinjate s tem pravilnikom o zasebnosti, vključno z Mascusovo 'uporabo piškotkov'.

4. Objava oglasa

Oglas, ki ga objavite ali pošljete Mascusu se obravnava kot želja, da se oglas objavi na Internetnih storitvah. Prodajalčeva odgovornost je, da določi v katero kategorijo na spletni strani, mora biti objavljen posamezni oglas; na Mascusovi spletni strani, na Mascus Plus (prodajalčev lasten seznam rabljenih strojev na svoji spletni strani) in/ali na lastnih prodajalčevih intranetnih ali ekstranetnih servisih.
Uporabnik Internetnih storitev je odgovoren za jamstvo, da je pridobil vse potrebne pravice in dovoljenja za vsebino oglasa, ki ga je posredoval Internetnim storitvam. Vsebina oglasa ne sme kršiti pravic intelektualne lastnine ali drugih pravic katerekoli druge fizične osebe ali pravne osebe in ne smejo vsebovati izjav ali materiala za publikacijo, katere objava lahko povzroči odgovornost za škodo ali odgovornost za Mascus. Uporabnik internetnih storitev bo popolnoma kril škodo Mascusu v primeru, če vsebina ni skladna s to določbo.
Če iz kakršnegakoli razloga oglas ni primeren za objavo, bo Mascus o tem kontaktiral prodajalca preko elektronske pošte. Mascus si pridržuje pravice, da takoj in brez nadaljnjega opozorila prodajalca odstrani vsebino in odvzame uporabniške pravice prodajalcu ali kupcu v skladu z Mascusovimi pravili, če uporablja Internetne storitve nepravilno ali s slabimi nameni. Predpogoji za objavo vsakega oglasa se ocenijo posebej.
Oglas je lahko namenjen le enemu Predmetu (rabljeno vozilo ali stroj).
Prodajalčeva odgovornost je, da zagotovi, da oglas vsebuje pravilne podatke, ki nudijo dovolj informacij o Predmetu, njegovemu stanju in o drugih faktorjih, ki so pomembni iz vidika kupca, da so v skladu z zakoni, vladnimi predpisi in trgovsko etiko. Prodajalec jamči, da so podatki o ceni, garanciji in ostale informacije, ki ste jih objavili v oglasu, točne.
Vaša odgovornost je, da obvestite Mascus, če je bil izdelek, ki ste ga oglaševali, prodan, da lahko vaš oglas izbrišemo.
Mascus ima pravico, da uredi, klasificira ali kopira vse ali le del gradiva, ki ste ga vpisali v Internetne storitve in ga tudi lahko uporabi za lastne namene.
Mascus ne more preveriti, če so posredovane informacije točne. Zato naročnik oglasa v celoti odgovarja za vse stroške in škodo, ki jo povzroči z nepravilnimi
podatki, ki jih je posredoval Mascusu. Možno je, da se kadarkoli začasno zadrži objava oglasa. Oglaševalska provizija ne bo zaračunana, če se oglas umakne še preden se ga sploh objavi.
Zaradi Mascusovih časovnih omejitev pri vstavljanju podatkov in zaradi varnostnih ukrepov, vsebina oglasa ne bo takoj vidna na Mascusovi internetni strani. Čas objave oglasa se razlikuje glede na obremenitev strežnika. Oglasi Mascusovih strank s fakturo so ponavadi vidni v nekaj urah. Da bi zagotovili varnost naših strank in obiskovalcev strani, se zasebni oglasi preverijo zaradi goljufij, varljivih podatkov ali nezakonite vsebine. Ta pregled lahko traja do 72 ur, potem pa oglas postane viden na Mascusovih Internetnih storitvah.
Mascus vrne oglaševalsko provizijo, če Mascus ne objavi odobrenega oglasa. Odškodnina za neobjavljen oglas v nobenem primeru ne more biti višja od plačane oglaševalske provizije. Oglaševalske provizije za neobjavljen oglas Mascusu ni potrebno vrniti, če oglas ni bil objavljen iz razlogov na katere Mascus ne more vplivati, jih ni mogel predvideti, ali preprečiti.

5. Stroški in obračuni

Registracija, branje oglasov, kontaktiranje prodajalcev in objava povpraševanja na Internetnih storitvah je brezplačna.
Objava posameznih oglasov na Internetnih storitvah je plačljiva. Provizije, ki se zaračunavajo za objavljene oglase so zaračunane po trenutnem ceniku. DDV bo dodan vsem cenam na Mascusovem ceniku.
Objava oglasa, ki je posredovan Internetnemu servisu je vedno pogojena s plačilom provizije. Oglas se lahko plača preko medmrežnih bank, Giro banke, z bančnim transferjem ali s kreditno kartico. Na Mascusovi spletni strani so objavljene povezave do medmrežnih bank, ki jih lahko uporabite za plačilo. Nobeden oglas ne bo objavljen, dokler ne bo plačan v celoti. Pogodbene stranke, ki redno prodajajo svoja rabljena vozila in stroje, prejmejo fakture v skladu s cenikom ali dogovorom s kupcem.

6. Informacije o oglaševanih vozilih in strojih

Mascus želi poudariti uporabnikom, da so podatke o rabljenih strojih in vozilih posredovali prodajalci. Podatki o stanju Predmeta temeljijo na subjektivni presoji prodajalca in so odraz prodajalčevega zaznavanja stanja Predmeta.
Podatki o stanju rabljenega vozila ali stroja ne temeljijo na oceni neodvisnega in nepristranskega ocenjevalca. Mascus ne odgovarja za točnost teh podatkov.

7. Avtorske pravice in intelektualna lastnina

Uporabnik potrjuje, da vse pravice intelektualne lastnine; in sicer spletne strani, domene, pod domene, dizajn, besedila, vsebine, slike, logotip, blagovna znamka Mascus, programska oprema in programski material in drugi material, ki se hrani na Internetnih straneh pripada Mascusu, z izjemo vsebin oglasov; uporabnik se izrecno odpoveduje vsem pravicam za takšno intelektualno lastnino. Če Mascus ne izda pisnega dovoljenja, potem uporabnik ne sme objaviti, narediti kopije, deliti naprej, ali kako drugače narediti ta zaščitena gradiva dostopna za javnost, jih izrabiti za komercialne ali kakršnekoli druge namene.

8. Odškodnina za škodo in omejitev odgovornosti

Mascus ne jamči, da bodo Internetne storitve delovale brez napak in, da so njegovi strežniki popolnoma zaščiteni pred virusi in drugimi škodljivimi mehanizmi. Če uporaba Internetnega servisa povzroči okvaro opreme ali poškoduje podatke, potem Mascus ne odgovarja za nastale stroške. Internetni servis je takšen kot je in Mascus ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči uporaba Internetnih storitev ali za okvare Internetnega servisa.
Če Mascus stori napako pri zaračunavanju provizije, potem se lahko Mascus odloči, ali bo popravil napako, ali pa bo vrnil oglaševalsko provizijo uporabniku. Znesek nadomestila ne more biti večji, kot je bil znesek, ki ga je uporabnik plačal Internetnemu servisu za uporabo te strani. Mascus ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči uporabnik ali katerakoli druga oseba in tudi ne za škodo, ki jo povzročijo različni vzroki, katerih Mascus ni mogel predvideti. Na internetnih storitvah boste našli povezave do spletnih strani, ki so jih zunanji ponudniki, neodvisni od Mascusa, objavili. Čeprav Mascus ponuja povezave do teh storitev, želi Mascus poudariti, da so te storitve zagotovljene preko ustreznih ponudnikov storitev, in se uporabijo pod pogoji, določenimi z dobavitelji. Mascus ni na noben način odgovoren za izdelke ali storitve drugih.

Najvišja Mascusova odgovornost, v okviru teh pogojev, je v vseh primerih omejena na 500 evrov, razen v primerih, kjer je bila škoda povzročena namenoma ali iz malomarnosti.

9. Dostopnost

Mascus si pridržuje pravice, da brez opozorila, v celoti ali delno, spremeni, odstrani, doda ali kako drugače spremeni vsebino Internetnih storitev, njihov delovni čas, tehnične podatke ali druge vsebine. Mascus si pridržuje pravice, da Internetne storitve občasno ne delujejo zaradi nadgradnje ali vzdrževalnih del Internetnih storitev in Mascus ni odgovoren za take prekinitve, vzdrževanje ali spreminjanje.

10. Spremembe pogojev

Izbor in oblikovne značilnosti Internetnega servisa se pogosto spreminjajo, zato si Mascus pridržuje pravico, da spremeni stanje svojih storitev. V času prijave se uporabnika obvesti o spremenjenih pogojih, ali pa preko elektronske pošte. Spremembe bodo začele veljati po prijavi ali v 30-ih dneh po izidu sprememb na internetnih storitvah (vključno preko elektronske pošte). Če po spremembi pogojev, nadaljujete z uporabo Internetnih storitev, to pomeni, da se strinjate z novimi pogoji tudi, če ste se prijavili še preden so le ti stopili v veljavo.

11. Povratne informacije

Če menite, da so podatki na Internetnih storitvah netočni ali napačni, potem vas naprošamo, da nas o tem obvestite preko povezave »povratne informacije« na naši spletni strani. Prosimo vas, da podrobno opišete napako ali pomanjkljivosti podatkov.

12. Neveljavnost pogojev

Če se katerikoli pogoj izmed teh splošnih pogojev šteje kot neveljaven, ničen ali neizvršljiv do take mere, se lahko kljub temu uporablja, če je to dovoljeno z veljavnimi zakoni.

13. Višje sile

Stranka ne odgovarja za kršitve pogodbenih obveznosti, ki nastanejo zaradi vzrokov na katere stranka ne more vplivati (na primer zaradi stavke, prekinitve dela, motenj pri podatkovni komunikaciji, požara, tatvine, poplave, sabotaže, vandalizma ali katerihkoli drugih nepričakovanih dogodkov) in drugih ovir, katerih stranka ne more predvideti, ko sklene dogovor in tudi posledic katerih stranka ne more preprečiti.

14. Časovna veljavnost pogojev

Ti zavezujoči pogoji začnejo veljati takrat, ko jih sprejmete, ko uporabljate Internetne storitve ali ko se registrirate kot uporabnik na Internetnih storitvah. Pogoji veljajo za nedoločen čas. Mascus lahko v vsakem trenutku uporabniku onemogoči uporabo Internetnih storitev, če uporabnik krši te pogoje, ovira druge uporabnike ali uporabo Internetnih storitev.

15. Predčasna prekinitev

Ne glede na to, da je drugače določeno, lahko obe strani prekineta pogodbo in prekinitev začne veljati takoj, če:
a) Katerakoli stran ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, ki so zapisane v pogojih in jih ne izpolni v tridesetih dneh po pisni prošnji, da začne izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti.
b)
b) Katerakoli stran zavlačuje s plačilom, ponuja plačilo na obroke, gre v stečaj, postane predmet zasega ali druge podobne okoliščine, ki se lahko upravičeno smatrajo kot dokaz nezmožnosti plačila ali likvidacije.

16. Podizvajalci

Mascus ima pravico, da vključi podizvajalce pri proviziji storitev.

17. Reševanje sporov in veljavni zakoni

Ta pogodba se sklicuje na nizozemske pravne zakone in izključuje možnost izbire drugih zakonov. Vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz te pogodbe, je z njo povezan, gre za kršitev pogodbe, prenehanje le te ali njene veljavnosti, se bo reševal na sodišču v Amsterdamu, Nizozemska..

18. Kontaktne informacije

Mascus International BV
Vijzelstraat 68-78
1017 HL Amsterdam
Netherlands
Registration Number: 57776806