Lectura
Spodaj lahko najdete priročnike, specifikacije in tehnično dokumentacijo . Specifikacije in tehnični podatki vam lahko pomagajo določiti tehnične zahteve za stroj, ki ga nameravate kupiti. Na spletni strani Mascus lahko kupite tudi , kot tudi izveste več o blagovni znamki . Mascus ni lastnik strojev in produktov, ki se oglašujejo na strani in ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo pri oglaševanju. MASCUS ne dovoljuje oglaševanja, prodaje in uvoza v Slovenijo virov ionizirajočega sevanja brez predhodne vednosti in dovoljenja Uprave Republike Slovenije za Jedrsko varnost na Ministrstvu za okolje in prostor. Zato je obvezno potrebno vsako kršitev pravil objave ali prodaje/preprodaje ali uvoza virov ionizirajočega sevanja prijaviti Upravi Republike Slovenije za Jedrsko varnost več: http://www.ursjv.gov.si/si/viri_sevanja/

Trenutno število specifikacij:  103.995